Machine Robo: Chronos no Gyakushuu

(マシンロボ クロノスの大逆襲)

...
...
...
Cover de Machine Robo: Chronos no Gyakushuu

Nombres alternativos

Inglés:
Machine Robo: Revenge of Chronos
Romaji:
Machine Robo: Chronos no Gyakushuu
Romaji:
Machine Robo: Chronos no Dai Gyakushuu
Francés:
La Revanche des Gobots
Japonés:
マシンロボ クロノスの大逆襲

Información

Organizaciones

Productora: