Rupan Sansei: Part III

(ルパン三世 - Part III)

Sequela de - Rupan Sansei: Part II Anime
Parte de - Lupin Sansei Película
Sequela - Lupin III: Part IV Anime
...
...
...
Cover de Rupan Sansei: Part III

Nombres alternativos

Inglés:
Lupin III: Part III
Romaji:
Rupan Sansei: Part III
Romaji:
Lupin Sansei: Part III
Italiano:
Lupin, l'incorreggibile Lupin
Japonés:
ルパン三世 - Part III
Chino:
鲁邦三世 PartⅢ
Chino:
鲁邦三世 PartIII

Información

Organizaciones

Productora: